Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

MAD Festival

MAD Festival is een nieuw Antwerps circusplatform. MAD Festival biedt residenties en masterclasses aan en ondersteunt opkomende circusgezelschappen en –artiesten, met als sluitstuk van de werking een jaarlijks vierdaags festival, gekoppeld aan een internationale conventie. 

 

 

MeeR OveR MAD FesTIvAL

P r o g r a m m a

Bekijk volledig programma
Mad Festival